Wskaźnik oporności na tętnice nerkowe i przeżycie przeszczepu nerkowego ad 6

Analiza jednoczynnikowa ujawniła szereg zmiennych, które różniły się istotnie pomiędzy pacjentami, którzy osiągnęli połączony punkt końcowy, a tymi, którzy tego nie zrobili (ryc. 1). Żadna z tych zmiennych nie miała jednak mocy dyskryminacyjnej równej wskaźnikowi odporności, o czym świadczą niższe względne ryzyka związane z tymi zmiennymi. Analiza wieloczynnikowa połączonego punktu końcowego (Tabela 3) lub różnych punktów końcowych oddzieln...

"Ciche" Uderzenia i Demencja

Vermeer i in. (Wydanie z 27 marca) wykazuje związek pomiędzy cichym (bezobjawowym) udarem i nawrotem udaru i demencją. Ryzyko dużych udarów było najwyższe, z nieistotnymi trendami prowadzącymi do zwiększonego ryzyka zmian małych naczyń lub istoty białej. Nie jest jasne, czy incydenty typu ciche zawały i incydenty z objawami incydentów powodują podobne ryzyko nawrotu objawowego udaru i otępienia. Jeśli zachowana jest analogia do choroby tętnic szyjnych...

Doustne roztwory elektrolitów na bazie ryżu do leczenia dziecięcej biegunki ad 6

Piąty (w grupie A) miał utrzymującą się hiponatremię, z wysoką wydajnością kałową (16 ml na kilogram na godzinę) i stężeniem sodu w kale wynoszącym 60 do 83 mmol na litr. Po 24 godzinach dziecko otrzymało dożylne płyny. Po rozpoczęciu leczenia dożylnego doznał ataku, ale bez powikłań. Ten pacjent był jedynym, u którego leczenie nie powiodło się. Nie stwierdzono żadnych znaczących różnic w średnich stężeniach chlorków, potasu, wodorowę...

Siatka otwarta a laparoskopowa siatkowa naprawa przepuklin pachwinowych

Wzrost w populacji wynosił 41 procent w ciągu 15 lat (wzrost z 146,4 do 205,7 na 100 000 ludności), przy stałym wzroście (19 procent) w ostatnim 6-letnim okresie (od 173,4 do 205,7 na 100 000 mieszkańców ). Ta całkowita ogólna liczba dla wszystkich lekarzy miała podobny wzrost, wzrastając o 42 procent (z 167,2 do 237,7 na 100 000 mieszkańców) w ciągu 15 lat. W naszej analizie według zadeklarowanej dziedziny uwzględniono również mieszkańców, jak pokaz...

Najnowsze zdjęcia w galerii dobrydiabetolog:

331#lavistina , #sprawdzenie kolejki do sanatorium , #choroby kur objawy , #gumtree bydgoszcz , #dermapen przeciwwskazania , #laboratorium kołobrzeg , #olx raciąż , #hexacima , #gumtree poznań pokoje , #lipanthyl supra ,