Endometrium ad 6

Wartości P obliczono za pomocą testu log-rank. Średni czas obserwacji pacjentów wynosił 6,1 roku. Różnica w przeżyciu wolnym od choroby pomiędzy obiema grupami nie była istotna (p = 0,55) (ryc. 1A). Sześcioletni czas przeżycia wolny od choroby wynosił 47 procent w grupie otrzymującej sam CAF i 49 procent w grupie przeznaczonej do wysokodawkowej chemioterapii z przeszczepem komórek macierzystych.
Ogólne przetrwanie
Różnica w całkowitym przeżyciu między dwiema grupami nie była is...

Certyfikowani lekarze w Stanach Zjednoczonych w latach 1971-1986 ad 7

Gwałtowny spadek liczby absolwentów zagranicznych szkół medycznych otrzymujących pierwsze licencje państwowe był najbardziej wyraźnym czynnikiem w gwałtownym załamaniu krzywej wzrostu nowych lekarzy w Stanach Zjednoczonych. Niezależnie od przyczyny, ta nieliniowość trendów powoduje, że przewidywania są niewiarygodne; nieprzewidywalne zmiany w epidemiologii i leczeniu chorób (jak ostatnio w zespole nabytego niedoboru odporności, chorobie Alzheimera, chirurgii serca i stawów) są przyczyną niepewności. Dr...

Podstawowa opieka pediatryczna: podejście zorientowane na problem

Koncepcja i organizacja to największe atuty tej książki. Koncentruje się na gabinecie lekarza, a nie na rozrzedzonym świecie oddziału szpitalnego szpitala trzeciego stopnia. Redaktorzy zasługują na spore uznanie, że studenci pediatrii wymagają podręczników z biurowym podejściem do zdrowia i chorób dzieci. Siedem rozdziałów tej książki odzwierciedla dokładnie to, co robią pediatrzy ogólni: opieka nad dzieckiem; oceny oznak i objawów, dzieci chore lub ranne, zaburzenia rozwojowe i problemy z zachowaniem; ...

Rezydentna ekspozycja na pola magnetyczne i ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci ad 6

3 pokazuje średnie wartości dla mężczyzn i kobiet dla spożycia 18 głównych grup żywności lub zmiennych żywieniowych, w tym spożycia energii. Spożycie warzyw, owoców i orzechów, roślin strączkowych i oliwy z oliwek jest wysokie w populacji greckiej i zgodnie z oczekiwaniami konsumpcja wszystkich grup żywności jest wyższa wśród mężczyzn niż wśród kobiet. Liczby rundy zbliżone do odchyleń standardowych dla każdego miary były używane jako przyrosty w modelach regresji w celu zapewnienia porównywal...

Najnowsze zdjęcia w galerii dobrydiabetolog:

331#olx beagle , #lavistina , #sprawdzenie kolejki do sanatorium , #choroby kur objawy , #gumtree bydgoszcz , #dermapen przeciwwskazania , #laboratorium kołobrzeg , #olx raciąż , #hexacima , #gumtree poznań pokoje ,