Czy luteinizujący hormon uwalniający hormony hormonalne jest uzasadniony u krótkich nastolatków

W artykule na temat wpływu agonisty hormonu uwalniającego hormon luteinizujący w leczeniu młodzieży z niskim wzrostem, Yanovski et al. (Wydanie z 6 marca) przewidują, że deficyt w gęstości mineralnej kości nie zostanie odzyskany, co wykazano w innych przerwach w dojrzewaniu i opóźnieniu konstytucyjnym2. Opóźnienia konstytucyjne są jednak ogólnie uważane za zmiany rozwojowe. Dane dotyczące gęstości kości po opóźnieniu konstytucyjnym są rzadkie i sprzeczne; dane z cytowanego konfliktu series2 z danymi z dwóch innych, 3,4, chociaż wszystkie trzy zostały odpowiednio zaprojektowa...

Endometrium ad 6

Wartości P obliczono za pomocą testu log-rank. Średni czas obserwacji pacjentów wynosił 6,1 roku. Różnica w przeżyciu wolnym od choroby pomiędzy obiema grupami nie była istotna (p = 0,55) (ryc. 1A). Sześcioletni czas przeżycia wolny od choroby wynosił 47 procent w grupie otrzymującej sam CAF i 49 procent w grupie przeznaczonej do wysokodawkowej chemioterapii z przeszczepem komórek macierzystych.
Ogólne przetrwanie
Różnica w całkowitym przeżyciu między dwiema grupami nie była istotna (P = 0,32) (ryc. 1B). Sześcioletni ogólny wskaźnik przeżycia wynosi...

Certyfikowani lekarze w Stanach Zjednoczonych w latach 1971-1986 czesc 4

Największa tablica (medycyna wewnętrzna) jest płytą nadrzędną dla innych płyt w agregacie medycznym; ogólnie rzecz biorąc, miał sześciokrotny wzrost liczby wydanych dyplomów, przy utrzymującym się umiarkowanym wzroście (26 procent) w ostatnim okresie. Tabela 3. Tabela 3. Liczba lekarzy posiadających certyfikat w aktywnej praktyce, poprawionych do certyfikacji przez więcej niż jedną radę. Tabela 3 przedstawia liczbę lekarzy posiadających certyfikat uprawniających do wykonywania zawodu w aktywnej praktyce w Stanach Zjednoczonych, skorygowanych o certyfikację na więcej niż jedn...

Ledipaswir i Sofosbuwir dla HCV u pacjentów zakażonych HIV-1 cd 6

Kontrola hiperfosfatemii jest trudnym problemem klinicznym w opiece nad pacjentami z przewlekłą niewydolnością nerek, którzy poddawani są regularnej dializie1. Uznanie, że długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leków zobojętniających fosforany wiążących glin może powodować zatrzymanie glinu i toksyczność W przypadku pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek zalecane jest stosowanie środków wiążących fosforany wolnych od tego pierwiastka, takich jak węglan wapnia.5 6 7 Niestety, hiperkalcemia lub hiperfosfatemia występuje u 25 do 50% pacjentów otrzymujących duże dawk...

Najnowsze zdjęcia w galerii dobrydiabetolog:

331#olx beagle , #lavistina , #sprawdzenie kolejki do sanatorium , #choroby kur objawy , #gumtree bydgoszcz , #dermapen przeciwwskazania , #laboratorium kołobrzeg , #olx raciąż , #hexacima , #gumtree poznań pokoje ,