Heparyna o niskiej masie cząsteczkowej a kumaryna do zapobiegania nawrotowej zakrzepicy żylnej u pacjentów z nowotworem cd

Preparat Warfarin zastosowano we wszystkich uczestniczących ośrodkach, z wyjątkiem tych w Holandii i Hiszpanii. Wszystkie dawki dostosowano, aby uzyskać docelowy międzynarodowy współczynnik znormalizowany (INR) 2,5 (zakres terapeutyczny, 2,0 do 3,0). Dalteparynę przerywano po co najmniej pięciu dniach i gdy INR pozostawało powyżej 2,0 przez dwa kolejne dni. INR mierzono co najmniej raz na dwa tygodnie po tym czasie. Pacjenci przydzieleni do grupy dalteparyny otrzymali 200 jm dalteparyny na kilogram (maksymalna dawka dobowa, 18 000 jm) z fiolek wielodawkowych raz dziennie przez pierwszy miesiąc. Przez pozostałe pięć miesięcy pacjenci byli leczeni od 75 do 83 procent pełnej dawki (około 150 IU na kilogram) przy użyciu wstępnie napełnionych strzykawek. Strzykawki zostały dostarczone zgodnie z wagą pacjenta: 7500 jm dla osób o masie 56 kg lub mniejszej, 10 000 jm dla osób ważących od 57 do 68 kg, 12 500 jm dla osób ważących 69 do 82 kg, 15 000 jm dla osób o wadze 83 do 98 kg, oraz 18 000 IU dla osób o wadze 99 kg lub większej. Pacjenci zostali poinstruowani, aby wstrzykiwać całą zawartość jednej strzykawki raz dziennie. Odradzono praktykę pomiaru efektu antykoagulantu względem aktywowanego czynnika X. Jedyny wyjątek dotyczył pacjentów, u których rozwinęła się klinicznie istotna niewydolność nerek.
Zalecano dostosowanie dawki u pacjentów z trombocytopenią. Badany lek wstrzymano od pacjentów z liczbą płytek mniejszą niż 50 000 na milimetr sześcienny i wznowiono w zaplanowanej dawce, gdy liczba wynosiła 100 000 na milimetr sześcienny lub więcej. Gdy liczba płytek krwi wynosiła od 50 000 do 99 000 na milimetr sześcienny, następną niższą dawkę wstępnie napełnionej strzykawki zastosowano w grupie dalteparyny, podczas gdy docelowy INR zmniejszono do 2,0 (zakres 1,5 do 2,5) w grupie doustnie antykoagulant.
Przydzielone badanie było podawane w domu, kiedy tylko było to możliwe, i było kontynuowane podczas hospitalizacji. Pacjentom, członkom rodziny lub obu uczono, jak podawać leki, ale w razie potrzeby zorganizowano opiekę domową lub równoważne usługi pielęgniarskie.
Kontynuacja
Podczas sześciomiesięcznego okresu badania pacjenci kontaktowali się telefonicznie co dwa tygodnie i byli widziani w klinice jeden tydzień i jeden, trzy i sześć miesięcy po randomizacji. Każda wizyta w klinice obejmowała badanie historii, badanie fizykalne, ocenę zgodności i pobieranie krwi w celu obliczenia całkowitej liczby krwinek i pomiaru aktywności enzymów wątrobowych i kreatyniny. Zaplanowane połączenia i wizyty obejmowały ustandaryzowaną ocenę objawów nawrotu zakrzepowo-zatorowej, epizodów krwawienia i działań niepożądanych. Pacjenci zostali poinstruowani, aby natychmiast zgłosić się do kliniki, jeśli mieli jakiekolwiek krwawienie lub objawy nawracającej zakrzepicy żył głębokich, zatorowości płucnej lub obu. Wszystkie podejrzane epizody nawracającej zakrzepicy badano za pomocą obiektywnych testów, zgodnie z wcześniej określonymi algorytmami diagnostycznymi.13 Wszystkich pacjentów obserwowano aż do sześciomiesięcznej wizyty, śmierci lub wycofania zgody, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Mierniki rezultatu
Pierwszorzędowy wynik skuteczności był pierwszym epizodem obiektywnie udokumentowanej, objawowej, nawrotowej zakrzepicy żył głębokich, zatorowości płucnej lub obu w trakcie sześciomiesięcznego okresu badania
[więcej w: dentysta toruń cennik, ceny leków na receptę, piotr ceranowicz ]
[przypisy: luxmed domaniewska, piotr ceranowicz, przychodnia remedium ]