Choroba sercowo-naczyniowa ad 6

Choroby monogenowe, które powodują podatność na arytmię. W 2001 roku około 450 000 osób w Stanach Zjednoczonych zmarło nagle na zaburzenia rytmu serca.1,2 Czynniki genetyczne mogą modyfikować ryzyko arytmii w ustalaniu wspólnych zagrożeń środowiskowych. Zidentyfikowano geny podatności na arytmię i zapewniają wgląd w molekularną patogenezę letalnych i nieletnich zaburzeń rytmu serca (Tabela 3) .45 Gen SCN5A koduje podjednostki ., które tworzą kanały sodowe odpowiedzialne za inicjowanie potencjałów czynnościowych serca. 46 Mutacje w SCN5A powodują kilka rodzinnych formy arytmii, w tym zespół długiego QT, idiopatyczne migotanie komór i choroba przewodzenia serca. 47-51 Niedawno zidentyfikowany wariant genu SCN5A, jeden z transwersją cytozyny do adeniny w kodonie 1102, powodujący serynę podstawienie -tyrozyny w pozycji 1102 (S1102Y) wiązano z arytmią u czarnych Amerykanów.52 Wariant allelu (Y1102) przyspiesza aktywację kanału sodowego i zwiększa prawdopodobieństwo nieprawidłowej repolaryzacji i arytmii serca. Około 13 procent czarnych nosi jeden allel Y1102, który nie powoduje arytmii u większości nosicieli. Jednak badania takie jak te wskazują na przydatność markerów molekularnych do przewidywania podatności na arytmię u osób z nabytymi lub innymi genetycznymi czynnikami ryzyka. Gen HERG koduje podjednostki ., które łączą się z podjednostkami . peptydu spokrewnionego z minK (MiRP-1), tworząc kanały potasowe serca IKr, które ułatwiają repolaryzacyjny prąd potasowy.53,54. Z kolei podjednostki . KVLQT1 łączą się z podjednostkami .K . tworząc sercowe kanały potasowe IK, które ułatwiają drugi repolaryzacyjny prąd potasowy.55,56 Te kanały kończą fazę plateau potencjału czynnościowego, powodując repolaryzację miocytów. Mutacje KVLQT1, HERG, minK i MiRP-1 powodują utratę funkcji w kanale potasowym, co prowadzi do zespołu długiego QT przez zmniejszenie prądu repolaryzującego. RyR2 koduje kanał uwalniający wapń receptora rianodyny wymagany do sprzężenia wzbudzenia i skurczu. Mutacje zyskujące funkcjonalność w SCN5A powodują zespół długiego QT, podczas gdy mutacje powodujące utratę funkcji w kanale sodowym serca powodują idiopatyczne migotanie komór. Mutacje RyR2 powodują tachykardię komorową katecholaminową. Zatem odziedziczone geny podatności na arytmię kodują kanały jonowe serca. Polimorfizmy związane z dziedzicznymi postaciami zespołu długiego QT również zwiększają ryzyko nabytych arytmii, takich jak arytmie wywołane lekami.57
Analiza złożonych cech sercowo-naczyniowych
Chociaż zidentyfikowano wiele pojedynczych genów jako podstawę monogennych zaburzeń sercowo-naczyniowych, zidentyfikowano mniej genów leżących u podstaw powszechnych złożonych chorób sercowo-naczyniowych.58 Wiele czynników ryzyka, interakcje gen-środowisko i brak przybliżonych szacunków liczby genów, które mają wpływ na jedna cecha wszystko komplikuje projekt badania. Aktualne badania dotyczące złożonych cech sercowo-naczyniowych koncentrują się na identyfikacji wariantów genetycznych, które zwiększają podatność na dane warunki.
Polimorfizmy genów
Badania asocjacyjne dostarczają potężnego podejścia do identyfikacji wariantów DNA leżących u podstaw złożonych cech sercowo-naczyniowych i są bardzo użyteczne w zawężaniu przedziału kandydatów zidentyfikowanego przez analizę powiązań.
[przypisy: ośrodek leczenia uzależnień toruń, leczenie kanałowe pod mikroskopem kraków, dermapen przeciwwskazania ]
[więcej w: vita medica sulejówek, wodniak jadra, lavistina ]